Geze siłowniki oddymianie

Certyfikat zgodności - Geze Ts2000VBC