Polityka prywatności

W naszej Polityce prywatności wszelkie wyrażenia pisane dużą literą mają znaczenie nadane im w niniejszym Regulaminie.

1.Zgodność przetwarzania danych z przepisami

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej www.artsystem.net.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).

2. Jakie dane zbieramy

a) Dane osobowe podawane w przypadku Rejestracji Konta.

W celu Rejestracji Konta niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: adres e-mail, dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania), imię i nazwisko, numer telefonu. Dodatkowo podczas Rejestracji Konta należy utworzyć hasło dostępu.

b) Dane osobowe podawane w przypadku składania Zamówienia.

W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: adres e-mail, dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania), imię i nazwisko, numer telefonu w formularzu kontaktowym. W przypadku gdy Klient jest przedsiębiorcą, zakres danych dodatkowo poszerzony jest o: firmę przedsiębiorcy, numer NIP.

c) Dane osobowe podawane w celu korzystania z usługi Newsletter.

W celu korzystania z usługi Newsletter konieczne jest podanie następujących danych osobowych: adres e-mail, imię i nazwisko.

d) Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym

W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy podać następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.

e) Dane osobowe podawane w celu wniesienia i rozpatrzenia Reklamacji

W celu wniesienia i rozpatrzenia Reklamacji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, datę i rodzaj umowy, której dotyczy reklamacja.

3. Kto jest administratorem danych osobowych i w jaki sposób można się z nim skontaktować

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest ART System s.c. z siedzibą w Częstochowie (42-229), ul. Rydza Śmigłego 36/38 (ART System).

Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rydza Śmigłego 36/38, 42-229 Częstochowa, poczty elektronicznej: artsystem@op.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.artsystem.net.pl/kontakt.

4. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych Klientów zbieramy w następujących celach:

a) rejestracji Konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy której celem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) w celu obsługi Reklamacji. Podstawa prawna: obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

f) w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

5. Pliki cookies i inne technologie śledzące

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, w szczególności obsługi Konta, procesu Zamówienia oraz zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu).

Nasza Strona Internetowa, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Poniżej wskazaliśmy narzędzia, z których korzystamy w ramach naszej Strony Internetowej, oraz pomioty, które – poprzez swoje pliki cookies – mogą zbierać informacje o Klientach.

Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Klientów z naszej  Strony Internetowej. Od Google Analytics otrzymujemy jedynie zintegrowane informacje odnośnie statystyk dotyczących naszej Strony Internetowej – nie otrzymujemy zindywidualizowanych danych o osobach odwiedzających naszą Stronę Internetową.

Ponadto na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzi marketingowych Google Adwords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Za pomocą Google Adwords promujemy naszą Stronę Internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe oraz marketingu bezpośredniego. Również w tym wypadku nie otrzymujemy zindywidualizowanych danych o osobach odwiedzających naszą Stronę Internetową.

Wskazane wyżej podmioty samodzielnie gromadzą i zarządzają danymi osób odwiedzających nasza Stronę Internetową. Nie mamy wpływu na sposób gromadzenia i przetwarzania tych danych. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez Google, należy zapoznać się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Masz prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na Twoim komputerze. Aby to zrobić należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość, że niektóre funkcje naszych Serwisów będą niedostępne po dezaktywowaniu plików cookie.

6. Portale społecznościowe

Na naszej Stronie Internetowej mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku (Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA). Aplikacje społecznościowe mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności na Stronie Internetowej. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe podmioty oraz wykorzystanie przez nich danych Klientów.

Chcąc skorzystać z usługi dostępu do Konta i usług z nim związanych, Klient ma możliwość Rejestracji i logowania się przez konto na portalu społecznościowym Facebook. Facebook może wówczas automatycznie przekazać ART System następujące dane osobowe Klienta:

a) numeryczny identyfikator serwisu społecznościowego (ID)

b) imię i nazwisko

c) płeć

d) zdjęcie profilowe

e) data urodzenia

f) inne informacje o charakterze publicznym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta, w związku z korzystaniem przez niego z opcjonalnej Rejestracji oraz logowania przez Facebook, jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Korzystamy również z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook (narzędzie Pixel). Za pośrednictwem tych narzędzi analizowane są Twoje zachowania podejmowana w ramach naszej Strony Internetowej oraz kierowane do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Zebrane dane są anonimowe i nie pozwalają nam wyciągać żadnych wniosków na temat twojej osoby. Dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z profilem użytkownika na Facebooku, a Facebook może wykorzystywać dane zgodnie z polityką prywatności Facebooka (https: www.facebook.com/about/privacy). Jeśli chcesz sprzeciwić się użyciu badaniu reakcji użytkownika Pixel Facebooka, możesz to zrobić na stronie: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci analizy i optymalizacji naszej strony oraz marketingu własnych produktów lub usług.

Informujemy, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez Klienta z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu o konta na Facebooku można również zarządzać ustawieniami prywatności.

7. Czy podanie danych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne w związku z zawieranymi umowami sprzedaży lub umowami świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Brak podania określonych w formularzu rejestracyjnym danych uniemożliwi Rejestrację i założenie Konta, a w przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji, uniemożliwi złożenie i realizację Zamówienia. Brak podania danych przy subskrypcji Newslettera uniemożliwi jego subskrypcję i wysyłkę, a brak danych w formularzu kontaktowym – przetworzenie zapytania i udzielenie odpowiedzi. Z kolei niepodanie danych osobowych przy wnoszeniu Reklamacji, uniemożliwi jej rozpatrzenie.

8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie)

Nie przetwarzamy danych osobowych naszych Klientów w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie).

9. Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie ART System (podmioty przetwarzające). Są to:

a) dostawcy świadczący usługę hostingu;

b) dostawcy świadczący usługi księgowe;

c) dostawcy świadczący usługi prawne;

d) firmy kurierskie.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które nie działają wyłącznie na polecenie ART System i sami ustalają sposoby i cele przetwarzania Twoich danych osobowych (administratorzy danych). Są to:

a) Poczta polska (w przypadku wysyłki towaru za jej pośrednictwem);

b) podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

Poza tym Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

10. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe Klientów mogą trafić do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z wykorzystywaniem przez nas narzędzi podmiotów trzecich, które mają w tych państwach swoją siedzibę (USA – Google, Facebook). Podmioty te są administratorami danych osobowych i zapewniają odpowiednie (tj. wymagane przez RODO) zabezpieczenia danych osobowych poprzez posiadanie certyfikacji Privacy Shield.

11. Jak długo będą przetwarzane dane osobowe

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są na tej podstawie przez czas niezbędny do jej wykonania. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przy wnoszeniu Reklamacji – dane są przetwarzane do czasu rozpatrzenia Reklamacji.

Po tym czasie dane osobowe przetwarzane są na podstawie naszego uzasadnionego interesu – do chwili przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

12. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes ART System.

Jeżeli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest udzielona zgoda, można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.